تحقق هدف ها یک مرحله مهم است و قدرت فراوانی را در زندگی شما به ارمغان می آورد ، اما به انجام رساندن آن همیشه کار آسانی نیست. اگر تاکنون نمی دانید که چه اهدافی دارید ، آرام باشید و به این فکر کنید که : چرا شما اینجا هستید.

هنگامی که شما هدفدار زندگی می کنید ، زندگی معنای بیشتری پیدا می کند و موفقیت به شما نزدیکتر می شود. بگذارید نکات زیر با شما سخن بگویند.

 

11 نکته در مورد قدرت هدف

 

۱- یک صفت وجود دارد که برای برنده شدن باید آن را داشته باشد و آن هدف واضح و روشن ، علم و آگاهی به اینکه شخص چه می خواهد و میلی شدید برای بدست آوردن آن است. ( ناپلئون هیل )

۲- آنچه که مهم می باشد آن است که انسان ها باید در زندگی هدف داشته باشند و این هدف باید خوب و مفید باشد. ( دالای لاما )

۳- هنگامی که شما می رقصید ، هدفتان این نیست که در مکان معینی روی زمین قرار بگیرید بلکه هدفتان این است که با هر گامی که بر می دارید لذت ببرید. ( وین دایر )

۴- موفقیت چیست؟ من فکر میکنم که هدف ترکیبی است از داشتن استعداد برای انجام کاری که می خواهیم و اینکه بدانیم کافی نیست تنها سخت و در جهتی معین برای تحقق هدف کار کنیم. ( مارگاریت تاچر )

۵- برندگان کسانی هستند که هدفی مشخص در زندگی دارند. ( دنیس ویتلی )

 

مطلب پیشنهادی  7 راهکار آسان برای بهبود محیط کار و فعالیتهایتان

11 نکته در مورد قدرت هدف

 

۶- اگر شما نمیتوانید هدفتان را تصور کنید ، احساس و علاقه شدیدتان را تصور کنید برای اینکه علایق و احساسات شما را به درستی به سمت هدفتان سوق می دهد. ( تی.دی جکس )

۷- اگر در زندگی تیره بخت هستید و احساس دور افتادگی می کنید شما باید برای مدتی به دین یا آیینی اعتماد کنید. سرانجام یاد می گیرید که هر زمانی به هدایتگر درونی خود اعتماد کنید و شما به زندگی صحیح و درست نزدیکتر می شوید. ( مارسا بک )

۸- زندگی هرگز با موقعیت های مختلف تحمل ناپذیر نمی شود بلکه فقط با فقدان معنا و هدف تحمل ناپذیر است. ( ویکتور فرانکل )

۹- دو روز از مهمترین روزهای زندگی ، روزی است که متولد شدید و روزی که کشف کنید چرا و برای چه چیز متولد شدید. ( مارک تواین )

۱۰- خوشبختی نام دیگر هدفهای سخت می باشد. ( رالف والدو امرسون )

۱۱- هر فردی نقشی برای به انجام رساندن دارد و این نقش متفاوت و منحصر به فرد است. ( جین گودال )

 

منبع : Success