افراد موفق از راهکارهایی جهت تبدیل استرس به موفقیت استفاده می کنند. فکر نمی کنم کسی وجود داشته باشد که از استرس لذت ببرد. کارفرمایان یک گروه پریشان حال تلاش می کنند تا کارمندان بی رمق و کم انرژی خود را به نوعی هدایت کنند. آن ها به شدت مراقب این امر هستند که شرکت هایشان فعال و کارآمد باشند.

استرس همیشه بد نیست. چیزی به نام استرس خوب وجود دارد که مخالف اضطراب و پریشانی است. روانشناسان آن را با نام رنجی توصیف می کنند که رو به رو شدن با آن برای شخص می تواند مفید باشد.

بنا بر گفته آلیا و توماس کروم در مجله تجاری هاروارد، افرادی که یاد می گیرند با نگرشی مثبت با استرس برخورد کنند از بنیه جسمی و روحی بهتری جهت رو به رو شدن با چالش ها برخوردارند و همچنین از اتلاف انرژی روانی خود پرهیز می کنند.

استرس یک بخش طبیعی از زندگی ماست. اگر ما از آن فرار کنیم ، نمی توانیم چیزی از آن بیاموزیم. اما اگر آن را با آغوش باز و گرم بپذیریم ، از این آزمون قوی و سربلند تر از قبل بیرون آمده و مهیای رو به رو شدن با چالش های سخت پیش رو خواهیم شد.

نمایندگان می توانند گروه خود را کمک کنند تا از اتلاف انرژی روانی خود بپرهیزند و فعال بمانند. برای این کار، آن ها ابتدا باید تفکرات شخصی خود را درباره اینکه استرس چگونه عمل می کند، تغییر بدهند.

بهترین نوع استرس

طبق نظریه تکامل ، استرس حالتی روانی است که وقتی دچار ترس و اضطراب می شویم به سراغ ما می آید. استرس بخش عظیمی از یک مبارزه یا یک واکنش پر فراز و نشیب می باشد ، که به انسان یکی از این ۲ راه را القا می کند: یا از مشکلات فرار کند یا بر آن ها به حالتی سلطه جویانه غلبه کند.

استرس کم می تواند به فرد انگیزه بدهد تا با چالش های روز خود رو به رو شده و برای رسیدن به اهداف مهم ، سخت تر کار کند. اما استرس زیاد ، انگیزه مثبت را به واکنش منفی تبدیل می کند. در واقع استرس بیش از اندازه سبب بیماری ، تعاملاتی با نتایج منفی و مختل شدن فعالیت ها می شود.

مطلب پیشنهادی  7 راهکار آسان برای بهبود محیط کار و فعالیتهایتان

متاسفانه، نمایندگان گروه همیشه نمی توانند حد و اندازه استرسی که افراد گروه با آن رو به رو هستند را کنترل کنند.

وقت تنگ ، سفارش مشتری و دلواپس بودجه بودن ، همه این ها می توانند یک روزعادی شما را به موقعیتی پر استرس تبدیل کنند. نمایندگان بیشتر از اینکه تلاش کنند تا عوامل خارج از کنترل را تحت تاثیر قرار بدهند، باید یاد بگیرند که موقعیت های پر استرس را به عنوان چالش هایی بنگرند که آمادگی رو به رو شدن با آن ها را دارند و گروه خود را نیز تشویق کنند تا آن ها نیز همین رفتار را پیش بگیرند.

استرس یک ابزار انگیزشی

نمایندگان می توانند این تمرینات شگرف را دنبال نموده تا استرس را از یک مانع بزرگ به یک سلاح قوی تبدیل کنند.

تبدیل استرس به موفقیت

۱ فاکتورهای استرس زا را شناسایی کنید.

تحقیقات یک تیم عصب شناسی نشان می دهد که تصدیق یک موقعیت پر استرس به سادگی می تواند مغز را از یک حالت پر اضطراب به حالتی منفعل تبدیل کند. استرس خود به خود از بین نمی رود. قبل از اینکه آن را پنهان کنید، آن را صدا زده و رو در رو با آن مقابل شوید تا قدرت آن را محدود کنید.

هنگامی که یک شخص خبرهای بدی را تحویل شما می دهد ، اجازه ندهید که آن خبر همچون ابر تیره ای تمام روز شما را بپوشاند. ساعتی بنشینید و واکنشی برای موضوع اندیشه کنید. تمام دستورالعمل ها را کاملا در یک تقویم بنویسید تا اگر بعدا دوباره به موضوع رجوع کردید آمادگی حل آن را داشته باشید. اگر مشکلی اقدامات سریعی نیاز داشته باشد ، دقیقه ای آرام بنشینید و واکنشی را اندیشه کنید، قبل از اینکه آن مشکل سرزده از راه برسد.

۲ استرس خود را به بخش های کوچکتری تقسیم کنید.

مشکلات بزرگ استرس فراوانی را تولید می کنند. بیش از اینکه بخواهید مستقیما با استرس های بزرگ رو به رو شوید، آن را به بخش های کوچکتری تجزیه کنید و مسئولیت اداره هر بخش را به شخص متفاوتی بسپارید.

مطلب پیشنهادی  شما بزرگ تر از هر چالشی هستید

تعامل با تمام مسئله را به اعضای گروه بسپارید زیرا آن ها دستور العمل کار خود را می دانند و اجرا می کنند. این راهکار تقریبا ۲ هدف را به دنبال دارد:

اول اینکه این موضوع مشغله شما را کاملا به منظور نشان دادن اهمیت کار به کارمندان زیاد می کند. دوم ، این موضوع این اجازه را می دهد که استرس انفرادی به همراه هر عضوی از گروه احساس شود. همچنان که هر شخصی در یک وظیفه معین کار می کند کمتر از همه اعضای گروه ترسان است.

مدیران می توانند قبل از اینکه مشکلی را بزرگ کنند ، سطح استرس خود را با دنبال کردن همکاری میان بخش ها جهت حل مساله کاهش دهند.

تبدیل استرس به موفقیت

۳ استرس مبهم و نامشخص را به واقعیتی روشن و مشخص تبدیل کنید.

سایه نگرانی حاصل از استرس کاملا غیر قابل انکار است. در محیط های پر استرس ، مردم سایه استرس را در همه کارهای خود احساس می کنند، مگر اینکه آن ها استرس خود را با متصل کردن آن به اقدامات در دسترس معینی ایزوله کنند.

پهنای باند تاثیرات استرس را با اتصال احساسات پراسترس به واقعیتی انگیزشی و مثبت کاهش دهید.

تحقیقات به عمل آمده از دانشگاه راچستر نشان می دهد که دانش آموزانی که اضطراب قبل از آزمون خود را با عوامل انگیزشی مثبت نشان می دهند بهتر از دانش آموزانی که استرس خود را در چارچوب مناسب بروز نمی دهند ، عمل می کنند.

هنگامی که اعضای گروهی کاری که استرس به همراه دارد را به پایان می رسانند، آن ها خودشان را از زیر بار مسئولیت آزاد کرده و احساسی از کمال گرایی در پروژه را به عمل می آورند.

از راهکارهای فوق جهت تبدیل استرس به موفقیت استفاده کنید. استرس در کار اجتناب ناپذیر است، اما ناگوار نیست. با دنبال کردن این نکات و نگاه کردن به استرس به عنوان یک عامل انگیزشی ، مدیران می توانند گروه خود را کمک کنند تا تمرکز نموده و کارهای بیشتری را به انجام برسانند، صرف نظر از اینکه آن کارها چقدر  بزرگ باشند.

 

منبع : Success