رهبری، در محیطی که با آهنگی سریع در حال حرکت است حتی برای رهبران موفق نیز کار سختی بشمار می آید. یک شرکت ورشکسته را در نظر بگیرید. تغییرات عمده در این شرکت به معنای آن است که کارهای بیشماری هستند که باید هرچه سریع تر انجام بگیرند. این موضوع غالبا به معنای اصلاح است. گذشته را به عنوان یک چراغ راه پیش روی خود قرار دهید.

من بعنوان مدیرعامل یک نشریه تغییرات دوره ای ۶ شرکت را به مدت ۲۰ سال پیاپی هدایت کردم. در طول این دوره حقایقی را دریافت کردم. من دانستم که رهبران موفق و مربیان سودمند ، تقویت کننده فعالیت ها و محرکی بسوی موفقیت هستند.

آهنگ سریع تغییرات جهان الکترونیک باعث محدود سازی شرکت های ورشکسته می شوند. این تغییرات در همه جای جهان وجود دارند و شامل همه افراد می شوند. ما در یک کارزار با شکستگی و تولیدات جدید و ماورایی هستیم که با سرعت دیجیتالی درحال تغییر است.

جهان ارتباطات مکانی برای تبادل اطلاعات است. در این جهان پیشرفته اصل رهبری به کل تغییر می کند. نمونه فرماندهی و کنترل کردن رهبران در انقلاب های صنعتی دیروقتی است که دیگر موثر نیستند.

برای اینکه شرکتی را توانا سازیم تا پیشرفت کند، رهبران باید سبک رهبری موفقی را بکار گیرند. این امر باعث ترقی نامزدی انعطاف پذیر و با چارچوبی نوین و ابداعی می شود . نامزدی که می تواند خود را با گام هایی متوازن با تغییراتی که با آن ها رو به رو هستیم ، مطابقت دهد.

در اینجا ۵ اصل در باره رهبران موفق وجود دارند:

۱- رهبران موفق همکاری می کنند.

شما نمی توانید این کار را به تنهایی انجام دهید. همه چیز بسرعت درحال حرکت است. این غیر ممکن است که شخصی زیرک بتواند تمام تماس ها را در یک لحظه پاسخ گو باشد. شرکت ها باید در تعاملات خود با جز به جزشان اتحادی سریع و هوشیارانه داشته باشند. شفافیت باعث جلب اعتماد می شود. فرض کنید شما با اعضای تیم خود تعامل داشته و حقیقتا از کارهای خیر و مشارکت با آن ها راضی هستید. در این صورت آن ها با شما در جهت تحقق اهدافتان متحد خواهند شد. دلیل این کار بسیار ساده است. مردم هر آن چیزی را که در خلق آن کمک می رسانند، از آن خود می دانند.

مطلب پیشنهادی  3 تمرین شگرف برای تبدیل استرس به موفقیت

لائو تزو می گوید: ” یک فرد زمانی از زمره رهبران موفق می شود که مردم به وضوح حضور او را درک کنند. با این حال زمانی که ماموریت او به پایان می رسد آن ها چنین خواهند گفت: ما آن کار را خودمان انجام دادیم.”

این موضوع برای من میزان درست همکاری موثر را نشان می دهد.

رهبران موفق

۲- رهبران موفق بینش دارند.

فیلسوفان آمریکایی می گویند: ” رهبران موفق باید اهل عمل و واقع بین باشند. در عین حال باید با زبانی برگرفته از خیال و ایده آل سخن بگویند”. از آن جهت که تعادل بوجود بیاید. بینش و استراتژی می تواند با همکاری بوجود آید. رهبران موفق می توانند با عملکرد خود کمک کنند تا این امر را واقعا درک کنید. اما تا آن زمان باید نقش قهرمان آینده را بازی کنند. بعنوان محرکی باشد و عملا با واقعیت های موجود رو به رو شود.

۳- رهبران موفق یکدل هسنتند.

ما همه کم و کاستی هایی داریم. همه ما روزهای بدی را گذرانده ایم. رهبران موفق کسانی هستند که تشخیص می دهند ، افرادی را که هدایت می کنند انسان های معمولی نیستند. آن ها فقط برای درآمد کار نمی کنند. این گونه رهبران موفق مقدار زیادی صداقت ، صمیمیت و فعالیت را ایجاد می کنند.

اینکه با دیگران بگونه ای رفتار کنیم که دوست داریم با خودمان رفتار شود، یک اصل عمومی است. این اصل برای بیش از ۲ هزار سال کارساز می باشد.

مطلب پیشنهادی  شما بزرگ تر از هر چالشی هستید

فرهنگی توام با احترام و وقار بسازید. فرهنگی که با آن بیشتر از اینکه بترسیم صادق باشیم. با این کار شما از جمله رهبران موفق بوده و در طی رهبری خود به اهداف بزرگی خواهید رسید.

عمدتا همه ما وظایف متفاوتی داریم اما همه ما از ارزش یکسانی برخورداریم. به همین سبب باید محترم شمرده شویم.

رهبران موفق

۴- رهبران موفق هوشیار هستند.

رهبران موفق باید متمرکز، متوجه و متوازن باشند. این گونه است که موثر و عالی به نظر خواهند رسید. آن ها اغلب در زندگی خود چیزهایی دارند که به آن ها اجازه می دهد تا چشم انداز وسیع تری داشته باشند. گاهی شرکت و کارگزاران آن را بر خواسته های شخصی خود مقدم می دارند. ما باید بیاندیشیم که چگونه از خود مراقبت کنیم. این گونه ما می توانیم به دیگران بهتر خدمت رسانی کنیم. ما ترکیبی از جسم و روح و روان هستیم. رهبران موفق به جوهر اصلی وجود خود رغبت نشان می دهند و تندرست و سلامت هستند.

۵- رهبران موفق اخلاق مدار می باشند.

اگر شما صداقت نداشته باشید ، هیچ چیز نیستید. شما نمی توانید صداقت را بخرید. حتی اگر تمام پول و دارایی های این عالم را داشته باشید. اگر اخلاق ندارید حقیقتا چیزی ندارید. چارچوب اخلاق کاری خود را کاملا بی طرف و در کمال خونسردی انتخاب کنید.

 

این راهکارهای لطیف شالوده آن چیزی است که من برای موفقیت در یک مجموعه چندگانه باید می دانستم. آهنگ تغییرات امروزی به معنای این است که همه رهبران موفق باید نرمش و اطمینان را در خود نهادینه کنند. این گونه می توانند زیرکانه زنده بمانند و تقریبا در این جهان دیجیتالی پیشرفت کنند.

 

پیشنهاد می شود مطلب رهبران بزرگ و ویژگی آنها را نیز مطالعه نمایید.

 

منبع: Success